COŚ 2013

COŚ/9/2013

 

A DLA TEATROMANÓW

MAŁY SPOCIK REKLAMOWY NA ROK PRZYSZŁY.

POWSTAŁ CI ON DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM

REMIGIUSZA kONIECZKI I MARYJANNY LISIECKIEJ.

CZOŁEM!

 

 http://www.youtube.com/watch?v=UgCDkp5M2gc

 

 COŚ/9

 

DZIEWIĄTE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA

TEATRÓW COŚ-CHCĄCYCH

ŻNIN, 19-22 WRZEŚNIA 2013r.

 

 

 

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE „MY” RUCH SPOŁECZNY

„TRÓJKA”

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im. ARMII KRAJOWEJ w ŻNINIE

TEATR „SZAST-PRAST” ze ŻNINA

 

 

WAŻNE!

W ROKU JUBILEUSZOWYM

750-LECIA NASZEGO MIASTA,

FESTIWAL NIE ZOSTAŁ WSPARTY ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

Z POWODU PANUJĄCEJ U NAS BIEDY.

 

 

 DZIĘKI LUDZIE I UWAGA!

 

 DLA WSZYSTKICH BYWSZYCH NA "COŚ-u"

FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIE ZAMIEŚCIŁ

NIESTRUDZONY I ZNANY WAM REDAKTOR

REMIGIUSZ KONIECZKA

NA STRONIE

"PAŁUK"

TYGODNIKA LOKALNEGO

http://www.palukitv.pl/galerie/galerie/spotkania-teatrow-cos-chcacych-znin-19-22-ix-2013.html

 

W GALERII NA TEJ STRONIE

ZDJĘCIA MICHAŁA NIECO OD KULIS FESTIWALOWYCH

 

https://plus.google.com/photos/109418674803847559245/albums/5927311293363634993

 

 

 

WERDYKT JURY

"COŚ/9"

 

Jury w składzie:

 

Aleksandra Kugacz,

Jerzy Welter,

Piotr Morawski,

 

po obejrzeniu 14 spektakli konkursowych postanowiło przyznać:

 

TRZY NAGRODY GŁÓWNE - „PEREŁKI 2013”

STATUETKI COŚ/9 I TRZY „DIABELSKIE SAKIEWKI”

Z ZAWARTOŚCIĄ 1200 ZŁOTYCH MONET KAŻDA,

SPEKTAKLOM:

 

„VERSUS” - CHOJNICKIEGO STUDIA RAPSODYCZNEGO

,„MEDEA” - ARLETeatru z BYDGOSZCZY

„ZA-RĘCZYNY” - „PRZEBUDZONYCH” z OSTRÓDY.

 

DWA WYRÓŻNIENIA ORAZ DWIE „DIABELSKIE SAKIEWKI”

Z ZAWARTOŚCIĄ 500 ZŁOTYCH MONET KAŻDA,

SPEKTAKLOM:

 

„40cztery” - TEATRU KRZESIWO z WARSZAWY

,„NAZAJUTRZ” - TEATRU MINIATURA z KOSZALINA

 

DWA „TALENTY”

I „DIABELSKIE SAKIEWKI” PO 100 ZŁOTYCH MONET NA OSOBĘ:

 

AKTORKOM TEATRU W KRZYWYM ZWIERCIADLE ze STEPNICY

 

MONICE MYSIAK

SARZE ROMBEL

MAGDZIE OLCHOWY

 

ORAZ

 

MATEUSZOWI SZTURMIE

AKTOROWI TEATRU WO/MEN z LUBAWY

 

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PODPISANO

 

 

 

  JURY MŁODZIEŻOWE:

MONIKA, ZUZANNA, MARYNIA, RADEK I MICHAŁ

NAGRODY ROZDIELILI TAK:

 

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ

STATUETKĘ COŚ/9

"PEREŁKĘ 2013"

OTRZYMAŁ

 

TEATR W KRZYWYM ZWIERCIADLE ZE STEPNICY

ZA SPEKTAKL "SYSTEM"

 

"TALENTY"

ROZDIELIŁO W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

 

CHOJNICKIE STUDIO RAPSODYCZNE ZA SPEKTAKL "VERSUS"

 

ORAZ

 

LESZEK (MARTIN)

AKTOR TEATRU "KRZESIWO" Z WARSZAWY 

ZA ROLĘ W SPEKTAKLU "40CZTERY"

 

WYRÓŻNIENIE:

 

TEATR  "PRZEBUDZENI" Z OSTRÓDY

ZA SPEKTAKL "ZA-RĘCZYNY"

 

 

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE „MY” RUCH SPOŁECZNY

„TRÓJKA” ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im. ARMII KRAJOWEJ w ŻNINIE

TEATR „SZAST-PRAST”

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ:

 

WSZYSTKIM PRZYBYŁYM GRUPOM TEATRALNYM ZA TO,

ŻE POKAZAŁY COŚ FAJNEGO I BYŁY GRZECZNE NAD PODZIW.

 

PAWŁOWI I MAĆKOWI

ZA WSZELAKIE POMYSŁY I WZORCOWĄ ORGANIZACJĘ SPOTKANIA

Z TEATREM IM. ALBERTA TISON.

 

AKTOROM TEATRU IM. ALBERTA TISON

ZA PRZYBYCIE Z REŹYSEREM I TWÓRCĄ - JERZYM LACHEM NA CZELE.

 

COŚ-OWYM JUROROM:

OLI, JERZEMU I PIOTROWI

ZA TO, ŻE CAŁYM SERCEM ODDALI SIĘ TRUDNEJ PRACY

I POZOSTAWALI Z WSZYSTKIMI W ŻYCZLIWYM KONTAKCIE.

 

JURY MŁODZIEŻOWEMU:

MONICE I RADKOWI, ZULI I MARYNI ORAZ MICHAŁOWI

ZA TO, ŻE OBEJRZELI WSZYSTKO I WERDYKT WEDLE SUMIENIA PODALI.

 

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM,

SPOŚRÓD MŁODZIEŻY ZWIĄZANEJ NIE TYLKO Z „TRÓJKĄ”, ZEBRANYM

ZA TO, ŻE JAK MOGLI I KIEDY MOGLI

CZAS SWÓJ I PRACĘ POŚWIĘCIĆ ZECHCIELI.

 

SZEROKO ZEBRANEJ PUBLICZNOŚCI,

PRZYBYŁYM GOŚCIOM, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM „TRÓJKI”

ZA BYCIE Z NAMI, POOMOC APROWIZACYJNĄ I ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEGO,

ACZ KONIECZNEGO GALIMATIASU.

 

MICHAŁOWI,

BEZ KTÓREGO WIELE WAŻNYCH RZECZY UDAĆ BY SIĘ NIE MOGŁO.

 

MARYSI

ZA PRACĘ TWÓRCZĄ I PROJEKTÓW COŚ-OWYCH WYKONANIE.

 

ZBYSZKOWI DOLSKIEMU,

ZA ODLEWY W BISKUPIŃSKICH KLIM ATACH UTRZYMANE.

 

WOJTKOWI KWIECIŃSKIEMU

ZA ARTYSTYCZNĄ STOLARSKĄ PRACĘ.

 

DOMINIKOWI KSIĘSKIEMU,

ZA SCHRONIENIE NA STRYCHU

I KĄT GODNY DLA PIOTRUSIA, CO Z WARSZAWY KU NAM PRZYJECHAŁ.

 

REMIGIUSZOWI KONIECZCE

ZA WYTRWAŁOŚĆ, NOCE NIEPRZESPANE, ZDJĘCIA, BRAM OTWIERANIE

I WSPANIAŁĄ REDAKTORSKĄ POSTAWĘ.

 

ANTONIEMU GRYCZY

ZA UDOSTĘPNIENIE SWEJ POSIADŁOŚCI, WYPOŻYCZENIE KRZESEŁ

I WIELKĄ GOŚCINNOŚĆ,

KTÓRA NAS WE MŁYNIE NIE PO RAZ PIERWSZY SPOTKAŁA.

 

KOŁU MYŚLIWSKIEMU „RYŚ”,

ZA WSPANIAŁĄ MIĘŚNĄ UCZTĘ, KTÓRĄ WSZYSCY DO DZIŚ WSPOMINAJĄ.

 

DOROTCE I FRANKOWI

ZA NIE MAŁE CO NIECO, WAŻNE PODCZAS DO RANA DOROSŁYCH SPOTKANIA.

 

MARKOWI GÓRNEMU

ZA NIEUSTANNE WSPIERANIE TALENTÓW I WSZELAKIE DOBRA,

KTÓRE NA RZECZ COŚ-A WNOSIŁ BEZ ZOBOWIĄZANIA.

 

PRACOWNIKOM KLUBU „PAROWOZOWNIA”

ZA ŻYCZLIWOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ I RODZINNE KLIMATY

WŚRÓD WĄSKICH TORÓW STWORZONE.

 

MICHAŁOWI I LESZKOWI

ZA ŻAR OGNISKA, KIEŁBASEK SMAŻENIE I WIELKĄ UCZYNNOŚĆ.

 

NATALII

CO GOŚCI NASZYCH I TOWARY RÓŻNISTE NA PAKĘ Z UŚMIECHEM WRZUCAŁA.

 

KRYSTIANOWI I JEGO PRACOWNIKOM

ZA ŻELASTWA PRZEWOŻENIE I ODWOŻENIE.

 

KAROLOWI KRUSIOWI Z WĄGROWCA

ZA QLTOWĄ POMOC SPRZĘTOWĄ.

 

KRZYŚKOWI

ZA PO ULICACH ŚREDNOWIECZNEGO ŻNINA NOCNE WĘDROWANIE.

 

ARTUROWI

ZA PUNKTOWE ŚWIATŁA,

KTÓRE NIE TYLKO NA ROWERZE Z BARCINA DO NAS WOZIŁ.

 

PANU JAŚLIKOWSKIEMU

ZA STRATEGICZNIE UDZIELONE WSPARCIE.

 

PANI KASI

ZA PIERWSZY W HISTORII COŚ-A PROFESJONALNY PLAKAT

I SZYBKIE REAKCJE NA ZWARIOWANE POMYSŁY ORGANIZATORÓW.

 

WIELU TAJEMNICZYM MECENASOM SZTUKI,

KTÓRZY W SWEJ SKROMNOŚCI NAZWISK UJAWNIAĆ TU NIE CHCIELI.

 

MADZI,

ZA FAJNY POMYSŁ I COŚ-OWYCH GOŚCI SERDECZNE PRZYJĘCIE.

 

 

ORAZ

MECENASOM STRATEGICZNYM:

 

BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU „PAŁUKI”

ZA NIEZAWODNE, CENNE I KULTURALNE WSPIERANIE „COŚ-A”.

 

ŻNIŃSKIEJ KOLEI POWIATOWEJ

ZA GOŚCINĘ, OGNISKA, POCIĄGOWE PODRÓŻE, BLUESOWE KONCERTY I PRZYMKNIĘCIE OKA NA WYRAŹNE ZMIANY DEKORACJI POMIESZCZEŃ.

 

ŻNIŃSKIEMU DOMOWI KULTURY

ZA PLAKATOWE AKCJE, SPRZĘT DO NAGŁOŚNIENIA I WSPANIAŁYCH AKUSTYKÓW.

 

GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W DAMASŁAWKU

ZA RZECZOWE WPISANIE SIĘ W WYMIANĘ MIĘDZYWOJEWÓDZKĄ COŚ-A.

 

MIEJSKIEMU DOMOWI KULTURY W BARCINIE,

ZA TRADYCYJNĄ JUŻ POMOC W UZUPEŁNIENIU PROFESJONALNEGO SPRZĘTU.

 

TYGODNIKOWI LOKALNEMU „PAŁUKI”

ZA MEDIALNE WSPARCIE I O SZCZEGÓŁACH „COŚ-A” PISANIE.

 

WSZYSTKIM WYMIENIONYM

I NIE WYMIENIONYM Z POWODU NASZEJ UŁOMNEJ CHWILAMI PAMIĘCI,

A KTÓRZY SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU COŚ-A NIWĄTPLIWY MIELI

WIELKIE UKŁONY SKŁADAMY

W SZACUNKU WIELKIM POZOSTAJĄC

 

ŻYCZYMY POGODY SERC I LUDZKIEJ ŻYCZLIWOŚCI!

 

 

MECENASI-PRZYJACIELE:

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DAMASŁAWKU

ŻNIŃSKI DOM KULTURY

MDK W BARCINIE

TYGODNIK LOKSLNY „PAŁUKI”

WYDAWNICTWO "WULKAN" DOMINIKA KSIĘSKIEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI”

MAREK GÓRNY, WOJTEK KWIECIŃSKI,

KAROL KRUŚ, ANTONI GRYCZA,

LUDZIE ZWIĄZANI Z TEATREM im. ALBERTA TISON

I....

 

 

 

 

 

COŚ-OWY PLAN GRY

 

 

DZIEŃ PIERWSZY COŚ-a

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA - UL. POTOCKIEGO 4

(PLENER NA WĄSKICH TORACH I PERONIE)

 

16.00

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE

„COŚ-a/9”

 

17.00

PIERWSZA ODSŁONA KONKURSOWA „COŚ/9”

SCENA „PAROWOZOWNIA”

UL. POTOCKIEGO 4

 

17.00 – 18.00 – „W SIECI” (30min,)– „GOK-art.” - ŁEKNO

18.30 – 19.30 - "OSTATNI DZIEŃ, CZYLI RZECZ O JANUSZU KORCZAKU" (40min.) - TEATR UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - BARCIN

20.00 – 21.00 – "ŻABUSIA" G. Zapolskiej (60min.) - TEATR "44" - SZAMOCIN

21.30 – 22.30 – "MAGNETYZM SERC" (z A. Fredry) (25min.) - "GWARANCJA" - BIAŁE BŁOTA

 

22.30 – 24.00

KLUB „PAROWOZOWNIA”

POGADUCHY TEATRALNE DNIA PIERWSZEGO

(OMÓWIENIA SPEKTAKLI)

 

 

DZIEŃ DRUGI COŚ-a

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

 

10.00

DRUGA ODSŁONA KONKURSOWA „COŚ/9”

SALA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

10.00 – 11.00 – „VERSUS” (50min.) - CHOJNICKIE STUDIO RAPSODYCZNE

11.30 – 12.30 – "O!laBOGA" (30min.) - "PRETEKSTY" - SOKOŁÓW PODLASKI

13.00 – 14.00 –"MEDEA" wg EURYPIDESA (40min.) - "ARLETeatr" - BYDGOSZCZ

 

14.00 – 15.00

SALA KAMERALNA „TROJKI”

POGADUCHY TEATRALNE DNIA DRUGIEGO (OMÓWIENIE SPEKTAKLI)

 

15.00 – 18.00

PRZERWA REGENERACYJNA

 

18.00

„COŚ PRZEKRACZA GRANICE”

(NIE TYLKO WOJEWÓDZKIE)

 

NA ZAPROSZENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU (www.damaslawek.pl)

ZAREAGOWALIŚMY NATYCHMIAST I Z RADOŚCIĄ PROPONUJEMY WYJAZD FESTIWALOWEJ BRACI NA SPECJALNY SPEKTAKL POZAKONKURSOWY W WYKONANIU JURORKI I W REŻYSERII JURORA

 

19.00

SALA WIDOWISKOWA GOK W DAMASŁAWKU

 

TEATR STUDIO CZYCZKOWY

„Wyjścia”

ALEKSANDRA KUGACZ

(AKTORKA)

REŻ. JERZY WELTER

 

19.45 – 20.00

POWROTY DO ŻNINA

 

20.00

KLUB „PAROWOZOWNIA” - POTOCKIEGO 4

OKOLICZNOŚCIOWY, BLUESOWY I CZADOWY KONCERT FESTIWALOWY

„WIELKA ŁÓDŹ”

www.wielkalodz.pl

NA (MOŻE OSTATNI W HISTORII) „KONCERT POD PARĄ” ZAPRASZA

SPÓŁKA ARTYSTYCZNA „BIZNES&QLTURA”

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA + ŻNIŃSKI DOM KULTURY + „MY” RS ORAZ PRZYJACIELE

 

„T-R-I-B W.F.”

TANECZNO-ROZRYWKOWO-INTEGRACYJNO-BLUESOWY WIECZOREK FESTIWALOWY

 

DZIEŃ TRZECI COŚ-a

SOBOTA, 21 WRZEŚNIA

 

10.00

TRZECIA ODSŁONA KONKURSOWA „COŚ/9”

SALA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

10.00 – 11.00 – „40cztery” (45min.) – TEATR „KRZESIWO” - WARSZAWA

11.30 – 12.00 – „ZA-RĘCZYNY” (30min.) – „PRZEBUDZENI” - OSTRÓDA

12.30 – 13.30 – "NAZAJUTRZ" (40min.) - TEATR "MINIATURA"- KOSZALIN

14.00 – 14.30 – "KRZEŚLANIE" i "POSZUKIWACZE WOLNOŚCI" (2x10min.) - "INNA BAJKA" - RYBNIK

 

14.30 – 15.30

POGADUCHY TEATRALNE DNIA TRZECIEGO (OMÓWIENIE SPEKTAKLI)

(PLENER GÓRSKI Z WIDOKIEM NA „MOŻE”)

 

15.30

CZWARTA ODSŁONA KONKURSOWA „COŚ/9”

SALA KAMERALNA „TRÓJKI”

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 39

 

15.30 – 16.30 – "STAN WYJĄTKOWY" (50.min.) - "WO/MAN" - LUBAWA

 

16.30 – 18.00

PRZERWA REGENERACYJNA

 

18.00

PIĄTA ODSŁONA KONKURSOWA „COŚ/9”

SCENA „NA STRYCHU”

UL. SĄDOWA 4

ARTYSTYCZNA PRZYSTAŃ STOWARZYSZENIA „My”

BUDYNEK REDAKCJI TYGODNIKA LOKALNEGO „PAŁUKI” DOMINIKA KSIĘSKIEGO

 

18.00 – 18.30 – „PRZEBUDZENIE” (12min.) – „TENEBRAE” projekt - ŻNIN

19.00 – 20.00 – "SYSTEM" (40min.) - TEATR "W KRZYWYM ZWIERCIADLE" - STEPNICA

 

20.00 - 21.00

PROJEKT "750",

CZYLI MY NASZEMU MIASTU

„ULICAMI ŚREDNIOWIECZNEGO ŻNINA”

NOCNE ZWIEDZANIE STOLICY PAŁUK

 

PRZEJŚCIE ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ

WEDŁUG PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

UCZNIÓW SPOŁECZNEJ „TRÓJKI”.

(„KAMIENNE TABLICE” POWSTAŁY DZIĘKI ŚRODKOM PUBLICZNYM

 POZYSKANYM Z URZĘDU MIASTA I GMINY W ŻNINIE ORAZ PRZYJACIOŁOM)

 

 

21.00 – 24.00

ALBO LI DO BIAŁEGO RANA?

 

„COŚ” PRAWIE NIEMOŻLIWEGO

OKAZJONALNA PRZESTRZEŃ QLTURALNA

„SCENA 6/9”

MŁYN ANTONIEGO - RYNEK STAREGO MIASTA

 

„BYŁ SOBIE W ŻNINIE TEATR W ŚWIECIE ZNANY”

O DZIAŁANIACH

 

TEATRU im. ALBERTA TISON

 

OPOWIEŚĆ SNUJĄ AKTORZY I LUDZIE ONGIŚ Z NIM ZWIĄZANI

SPOTKANIE Z UDZIAŁEM ZAŁOŻYCIELA TEATRU I REŻYSERA WSZELKICH SPEKTAKLI ORAZ AKCJI

JERZEGO LACHA

 

RETROSPEKTYWNIE QLTOWY SPEKTAKL

„RATUJCIE NASZE DUSZE”

FILM Z ROKU 1994

I.... NIE TYLKO JEDNO NAGRANIE Z TAŚM VHS

 

24.00 - 1.00

(LUB GDZIEŚ POMIĘDZY)

POGADUCHY TEATRALNE (MÓWIENIE SPEKTAKLI)

 

 

DZIEŃ CZWARTY COŚ-A

NIEDZIELA, 22 WRZEŚNIA

 

10.00 – 13.00

„COŚ NA DEPTAKU”

ARTYSTYCZNY PRZESMYK

im. KAZIA KUBIAKA

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I DZIAŁANIA ULICZNO-HAPPENINGOWE

PODCZAS JARMARKU SZTUKI LUDOWEJ „JESIEŃ NA PAŁUKACH”

(NIĆ POROZUMIENIA, POMNIKI SŁAWNYCH ŻNINIAN, NEPOMUCEN WRACA NA RYNEK – ODSŁONA TRZECIA I INNE POMYSŁY WIELCE IMPROWIZOWANE)

 

13.00 – 14.00

PRZERWA TECHNICZNO-REGENERACYJNA

 

14.00

"COŚ” PĘDZI PO WĄSKICH TORACH

TRADYCYJNA TEATRLNA PODRÓŻ PO WĄSKICH TORACH „ŻNIŃSKIEJ CIUCHCI”.

 SPECJALNY SKŁAD ODJEDZIE Z PERONU PIERWSZEGO, TOR PIERWSZY W KIERUNKU

WENECJI – BISKUPINA – GĄSAWY

 

14.30

„COŚ” W WENECJI

NA ZAMKU „WENECKIEGO DIABŁA” MIKOŁAJA NAŁĘCZA

 

DIABELSKIE KIEŁBACHY Z OGNIA, TEATRALNE PLĄSY…

A MOŻE I JAKIE WIDOWICHO W PLENERZE ODCZYNIONE?

 

15.00 – 16.00

„COŚ/9/FINAŁ”

WERDYKTY

WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓZNIEŃ ORAZ PRZESYŁ USTNYCH PODZIĘKOWAŃ

MOWY OSTATNIE I OGŁOSZENIE STANOWISKA JURY.

 

ROZDANIE STOWARZYSZENIOWYCH „TALENTÓW” INAGRÓD GŁÓWNYCH

STATUETEK "PEREŁKA COŚ-A" ORAZ „DIABELSKICH SAKIEWEK”

(PIĘĆ TYSIĘCY W BILONIE)

 

16.10

„TOTALNY ODJAZD”

POWROTY OSTATNIE W KIERUNKU „PAROWOZOWNI” - ŻNIN

 

17.00

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA

(PLENER WŚRÓD WĄSKICH TORÓW)

 

OSTATECZNE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU.

PRAWDOPODOBNE USTALENIE TERMINU JUBILEUSZOWEGO

COŚ/10

 

DO ZOBACZENIA!

  

 

 

 

 O JURORACH "COŚ/9" SŁOWO

(Z POWODU PÓŹNEJ PORY I TEGO, ŻE NIE SĄ TU ONI PO RAZ PIERWSZY) ZACZERPNĄŁEM PEANY NA CZEŚĆ TYCH ISTOT Z LAT POPRZEDNICH.

ONI SIĘ RACZEJ NA TO NIE OBRAŻAJĄ,

A NAWET UŚMIECHAJĄ SIĘ, TRAKTUJĄC TE KOŚLAWE "TRAKTATY"

Z PRZYMRÓŻENIEM OKA.

 

 

 

1.    Aleksandra Kugacz

filozof, aktorka niezależna, ale i „uzależniona”(ostatnio nawet bardzo) przez uznany w świecie, wrocławski Teatr ZAR, krocząca śladami Grotowskiego animatorka ruchu teatralnego, praktyk najprawdziwsza, matka, dla wybrańców po prostu Ola. Jej subtelność rzuci Cię na kolana. Potrafi zmienić miejsce swego położenia względem bieguna północnego w sposób niedostrzegalny przez śmiertelnika. Poznasz Ją lepiej podczas spektaklu "Wyjścia", w którym pokazuje całą swą magiczną moc aktorki. Dotkniesz rzeczy niematerialnych, wręcz kosmicznych. Taka jest ta nasza Pani Ola.

 

2.     Jerzy Welter – aktor, reżyser, teatrolog, obecnie we Wrocławiu, kiedyś w Gardzienicach, Bydgoszczy, Nakle… i kto, prócz niego wie, gdzie jeszcze...? To nawet nie chodzi o miejsce, bo dziś jest się tu, a jutro tam. On zawsze skoncentrowany, sprawny fizycznie, przebiegły w umyśle. Teoretyk i nieustanny praktyk w wiedzy o teatrze. Z COŚ-em związany od lat kilku, co bardzo cieszy organizatorów, uspokaja i daje nadzieję. „SŁOWO”jego grzmi jak dzwon. W spektaklu "Wyjścia" da się poznać jako reżyser Teatru Studio Czyczkowy. W owym przedsięwzięciu dokona, swych słynnych już w świecie „eksperymentów” potrzebnych jednak aktorowi. Wysoki trzyma poziom. Przystojny.

 

3.    Piotr Morawski – poszukiwacz nieustraszony ciekawych tekstów dramatycznych, „pożeracz” lub też”pochłaniacz” literatury pięknej i brzydkiej, wykładowca, ale i „wieczny student” otaczającej nas rzeczywistości oraz fikcji, promotor nowej sztuki i kultywator sztuki uznanej, autentyczny sekretarz redakcji „Dialogu”, miesięcznika mającego swe zasłużone uznanie. Dziś Piotr Morawski wędruje po Polsce szukając ciekawych zjawisk w świecie teatru nieprofesjonalnego. Jak dobrze, że trafił do nas z tej odległej, a sercu bliskiej, „stolicznej” stolicy - Warszawy. On wie i my wiemy, że ”prowincja potrafi być piękna”! Przyjeżdża wszak do nas po raz wtóry. Nie szuka poklasku. Do życia w Żninie potrzeba mu tylko noclegu skromnego, ciepłej strawy i.... pobranej w uniwersytecie delegacji. To człowiek wielkiego ducha! Wspaiały w każdym calu!

 

p.s.

Wyżej opisanych zaprawdę warto choć ciut poznać. To nie jest tak, że prawdy o nich nie znajdziesz w internecie. Nic nie jest jednak tak ważne, jak osobiste z NImi spotkanie!

Zapewniają organizatorzy.

 

 

WIADOMOŚCI AKTUALNE I ZATWIERDZONE

ORAZ WSPOMNIENIA Z LAT POPRZEDNICH COŚ-a

ZNAJDZIECIE GDZIEŚ OBOK NA NASZEJ STRONIE:

www.myruchspoleczny.pl

 

 

OBYWATEL NACZELNIK POWSTANIA „COŚ-a”:

WOJTEK „QLTURYSTA” LISIECKI

+48 785 926 361

qlturysta@tlen.pl

 

 

BIURO FESTIWALU

(NOCLEGOWNIA, PUNKT CENTRALNY)

 

„TRÓJKA”

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im. ARMII KRAJOWEJ

UL. KLEMENSA JANICKIEGO 33

88-400 ŻNIN

TELEFON/FAX +48 52 3020097

www.trojka.edu.pl

trojkaznin@op.pl

 

TU STEMPLUJEMY, WYPISUJEMY, POTWIERDZAMY, WPŁACAMY WPISOWE:

10ZŁ. OD UCZESTNIKA (+ 5ZŁ ZA KAŻDĄ SPĘDZONĄ W SZKOLE NOCKĘ)

 

 

 

 SPRAWY TECHNICZNE "COŚ/9"

 

TAK WYGLĄDA NASZ STRYCH - SCENA (GRAMY W SOBOTĘ)

 

http://picasaweb.google.pl/myruchspoleczny/BliskoNiebaArtystycznaPrzystanStowarzyszeniaMyStrychSadowa4

 

 

 TAK WYGLĄDA SCENA/SALA "PAROWOZOWNIA" I WĄSKIE TORY

 

 

https://picasaweb.google.com/109418674803847559245/74URODZINYLEONAZDJGRZEGORZZAJAC

 

 

 

TAK WYGLĄDA SALA KAMERALNA "TRÓJKI".

JEST SCENA (5X4). SALĘ WYCIEMNIMY CAŁKOWICIE.ZASTOSUJEMY NA WSZYSTKICH ŚCIANACH CZARNE MATERIAŁY.

 

https://plus.google.com/photos/109418674803847559245/albums/5832269481838913681?banner=pwa

Script logo