ŻNIŃSKIE WIECZORY LITERACKIE I... MUZYCZNE '08

O ŻNIŃSKICH WIECZORACH LITERACKICH I… MUZYCZNYCH '08

(WSPOMNIENIE)  

 

Dzięki za Wasze pisanie! Dzięki za liczne przybycie! Było lirycznie i krytycznie, muzycznie i teatralnie. No trudno. Kto siedział w sobotę w domu niech trochę żałuje. Nasz gość „Grupa mało-teatralna” zyskała nowych fanów. Przedsięwzięcie sceniczne kilku młodych pań ze Żnina pt. „2 godziny 19 minut” spodobało się widowni artystycznej kawiarenki „Trójki”. Wydaje się, że przed Grupą staną wkrótce kolejne repertuarowe wyzwania. Piosenki pana Wacława Cholewińskiego z Janowca o rodzinnym mieście i Żninie wprowadziły swoisty wieczorowo-bajdulowy nastrój. Kolorytu przysparzały płomienne wystąpienia Jurorów: Feliksa Malinowskiego ze Żnina, Mirosława Binkowskiego z Torunia, Dominika Ksiąskiego ze Żnina i Jacka Kowalskiego z Kórnika. To oni, ciężką pracę na się biorąc, autorami stali się werdyktu. Wszyscy podkreślali, iż czytanie przez nich poezji jest tak subiektywne, że nie powinno zrażać piszących, a tylko ich zastanawiać i motywować.

 

W kategorii „Bajdule pałuckie” wzięło udział sześciu autorów, i oto wyniki:

 

Feliks Malinowski „Talentem” nagrodził Joannę Chmielewską z Janowca Wlkp. a wyróżnienie przyznał Malwinie Nowackiej z Gorzyc.

Mirosław Binkowski „Talentem” określił Andrzeja Łuczaka ze Żnina a wyróżnieniem obdarzył Joannę Chmielewską ze wspominanego Janowca.

 

W kategorii poetyckiej wzięło udział trzydziestu jeden twórców, a nagrody i wyróżnienia padały gęściej:

 

Mirosław Binkowski przyznał:

Wyróżnienie – Jakubowi Kalce ze Żnina, Talent – Zbigniewowi Strzałkowskiemu z Lublina 

Dominik Ksiąski: przyznał:

Wyróżnienia – Jakubowi Kalce ze Żnina, Danielowi Sudołowi z Murczyna i Zbigniewowi Strzałkowskiemu z Lublina, Talent – Kindze Szpek ze Żnina, a trochę z Poznania 

Jacek Kowalski rozdał:

Wyróżnienia – Annie Jachowicz z Grudziądza, Zuzannie Lisieckiej ze Żnina, a trochę z Torunia, Annie Słomkowskiej z Murczyna, Talent – Kindze Szpek ze Żnina/Poznania. 

Ten ostatni juror – Jacek Kowalski głównym gościem muzycznym był naszego wieczoru. Jego pieśni rycerskie, sarmackie i francuskie, w własnym tłumaczeniu i z udziałem gitary wykonane, oczarowały subtelnych słuchaczy zgromadzonych w sali.

 

Dziękujemy raz jeszcze tym, którzy nadesłali swoje prace, którzy mogli być i przybyć nie mogli, publiczności, Jurorom, kilku miłym osobom, co wsparli nas duchem i sakiewką, pracownikom szkoły, rodzicom i nauczycielom, opiekunom, przyjaciołom i innym wspaniałym współorganizatorom tego przedsięwzięcia.

 

PS. Spróbujemy zamieścić poniżej „Zeszyt Literacki nr4” (w dwóch częściach) jako załącznik do tegoż tekstu. Wkrótce w galerii pojawią się reminiscencje fotograficzne (na potwierdzenie dobrej kondycji Wieczoru, nastroju i wystroju naszej uroczej „Trójki”.

 

Do zobaczenia!

Script logo